Echipa editorială

Revista este publicată anual de un colectiv de profesori din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub egida Editurii Universității / The journal is published annually by a team of professors from the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, under the auspices of the University Publishing House.

COLEGIUL DE REDACŢIE / EDITORIAL BOARD:

Nelu Zugravu (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Neculai Bolohan (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Alexandru-Florin Platon (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Petronel Zahariuc (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Ştefan S. Gorovei (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Maria Magdalena Székely (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Cristian Ploscaru (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Claudiu Topor (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Gabriel Leanca (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Gheorghe Iacob (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Ionuţ Nistor (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Ovidiu Buruiană (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Victor Spinei (Academia Română, Iași), Ioan Aurel Pop (Academia Română, Cluj-Napoca), Ovidiu Cristea (Institutul de Istorie ”N. Iorga” Bucureşti), Antal Lukács (Universitatea din Bucureşti), Ion Eremia (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău), Ion Varta (Agenția Națională a Arhivelor, Chişinău), Dennis Deletant (University College London), Carol Iancu (Universitatea ”Paul Valéry” Montpellier), Hans-Christian Maner (Johannes Gutenberg-Universität Mainz).

COMITETUL DE REDACŢIE / EDITORIAL COMMITTEE:

  • Laurențiu Rădvan (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) – redactor șef
  • Lucrețiu Mihăilescu-Bîrliba (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Ionuț Nistor (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Adrian Bogdan-Ceobanu (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) – membri
  • Adrian Vițalaru (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Mihai-Bogdan Atanasiu (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) – secretari de redacție

Manuscrisele, cărţile şi revistele propuse pentru schimb, ca şi orice corespondenţă se vor trimite redacţiei / Manuscripts, books and journals proposed for exchange, as well as any correspondence will be sent to the editorial office: :


  • Facultatea de IstorieUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I 11, 700506, Iaşi, România
  • Tel.: 0040-(0)232-20.12.74
  • Laurentiu Radvan, e-mail: radvan@uaic.ro 

Blog la WordPress.com.

SUS ↑