TOM LXVIII – 2022

CUPRINS

Romanian-Serbian relations in the 20th century

Zoran Janjetović, Romanian national minority in the Yugoslav Banat 1918-1948
Adrian Viţalaru, In the capital of the allied state. Romanian diplomats in Belgrade (1919-1941)
Alexandru D. Aioanei, Yugoslavia and Britain’s clandestine actions in Romania during the Second World War
Olivera Dragišić, Italian precedent for the armistice negotiations with Romania in 1944
Vladimir Lj. Cvetković, Yugoslavia and the crisis of Petru Groza government (August 1945 – January 1946)
Ionuţ Nistor, A marriage of convenience. The Romanian Workers’ Party and the Yugoslav emigration in the early 1950s
Petar Dragišić, Serbian press and Romanian Revolution in 1989


Iulia Dumitrache, Despre potenţialul halieutic pontic la Ovidius
Ionuţ Acrudoae, Cohortes I-VIII Breucorum în secolul I p.Chr. Locuri şi oameni
Nelu Zugravu, Vasile Pârvan e Marco Aurelio
Claudiu-Costel Luca, Ciclurile monarhiei imperiale în Liber de Caesaribus – o abordare istoriografică


Alexandru Ştefan, Tentaţia falsului diplomatic. Cazul lui Ştefan de Sânger, notarul conventului benedictin de la Cluj-Mănăştur
Ştefan S. Gorovei, Falsuri şi falsificatori pentru istoria românească
Radu Cârciumaru, Greci la Târgovişte în veacul al XVII-lea. Interferenţe istorico-arheologice
Celestin Ignat, Logofeţia Ţării Moldovei în cea de-a treia domnie a lui Gheorghe Duca (1678-1683)
Mihai-Bogdan Atanasiu, Documente inedite ale familiei Goia (I). Ramura lui Sandu Goia
Gheorghe Lazăr, Ajutoarele româneşti în favoarea aşezămintelor athonite Karacalu şi Marea Lavră. Noi mărturii documentare (sec. al XVIII-lea)
Mihai Anatolii Ciobanu, Două planuri ruseşti ale ansamblului Episcopiei Buzăului
Laurenţiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Planul satului Lăzăreni (Iaşi) şi surprizele sale: reşedinţa lui Rumeanţev şi schitul de la Stânca Jijiei
Georgiana Mădălina Mihai, Ţinutul Romanului în cadrul organizării administrative a Moldovei în secolul XVIII – prima jumătate a secolului XIX


Laurenţiu Rădvan, Noi contribuţii privitoare la originea şi activitatea arhitectului Johann Freywald
Alexandru-Florin Platon, „La Révolution de la Grèce n’est qu’accidentelle…”: o versiune inedită a relatării prinţului Gheorghe Cantacuzino despre acţiunea Eteriei în Principatele Române la 1821
Cristian Ploscaru, O piesă de teatru şi afacerea „idarelelor calpe”. Secvenţe din istoria domniilor pământene
Maria Rados, Întâia reformă a şcolilor din Moldova?
Simion Câlţia, Decoraţiile, instrument de guvernare în timpul domniei lui Carol I
Claudiu-Lucian Topor, Romania’s Royal Legation in Germany before 1914
Mihai Tudosă, Orthodoxy and Orthopraxy Among Romanians During the Great War
Ovidiu Buruiană, The German military occupation in Romania (1916-1918) and its representation
Liviu Brătescu, Centenarul naşterii lui I. C. Brătianu (1921). Memorie socială şi legitimare politică


In memoriam: Ion Toderaşcu
Recenzii şi note bibliografice: Sextus Aurelius Victor, Liber de Caesaribus. Carte despre împărați, editio bilinguis/ediție bilingvă, ediția a II-a revizuită și adăugită, traducere, considerații privind limba și stilul și notă asupra ediției de Mihaela Paraschiv, ediție îngrijită, abrevieri, studiu introductiv, ediții de izvoare folosite, notă asupra ediției, note și comentarii, apendice și indice de Nelu Zugravu, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2022, 734 p. (Thesaurus Classicus III) (Cozmin-Valerian Broșteanu); Lactanțiu, Instituțiile divine. Epitoma, traducere și note Petru Pistol, București, Editura Sophia, 2019, 286 p. (Nelu Zugravu); Giovanni Filoramo, Crucea și puterea. Creștinii, de la martiri la persecutori, traducere din italiană de Dionisie Constantin Pîrvuloiu, București, Editura Humanitas, 2022, 486 p. (Nelu Zugravu); The Dacians in the Roman Empire. Provincial Constructions, edited by Sorin Nemeti, Dan Dana, Irina Nemeti, Eugenia Beu-Dachin, Luciana Nedelea and Timea Varga, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 443 p. (Casian Gămănuț); The Roman Provinces. Mechanisms of Integration, edited by Sorin Nemeti, Eugenia Beu-Dachin, Irina Nemeti, Dan Dana, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 368 p. (Casian Gămănuț); Yann Le Bohec, Războiul în lumea romană 58 a.Chr.–235 p.Chr., Cluj-Napoca, Editura Mega, 2021, 348 p. (Alex-Marian Cornea); Scris, scriitură, text în Țările Române (secolele XV-XVIII), volum îngrijt de Monica Dejan cu un cuvânt înainte de Maria Magdalena Székely, Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2020, 288 p. (Alexandru Gorea); Mihail K. Qaramah, O istorie a Molitfelnicului românesc. Evoluția formularelor Sfintelor Taine (sec. XVI-XVII), Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2022, 307 p. (Celestin Ignat); Doi călători elvețieni și lumea românească la începuturile modernității (1808-1811): Léonard Revilliod și Charles René Pictet de Rochemont. Mărturii inedite, editat de Alexandru-Florin Platon, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2021, 398 p. (Adrian-Ionuț Gîlea); Gheorghe-Florin Știrbăț, Alexandru Enacovici. Din activitatea politică, Iași, Editura PIM, 2019, 343 p. (Andrei Bordeianu); Radu Mârza, Călători și pacienți români la Karlsbad. O istorie culturală a mersului la băi pe la 1900, Iași, Editura Polirom, 2022, 504 p. (Renata-Gabriela Buzău); Sonya Orfalian, Mărturii ale copiilor armeni 1915-1922, Iași, Editura Polirom, 2022, 218 p. (Bogdan Iutiş).
Abrevieri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: